Güvenli Cüzdan Hayhay

...

Hayhay Cüzdan Güvenli Mi?Hayhay cüzdanın finansal altyapıları, Türkiye'nin ilk elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansı sahip kuruluşlarından olan Birleşik Ödeme Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. Tüm bakiyeleriniz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan koruma hesaplarında tutulmaktadır. Tüm işlemlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenli ve sürekli olarak denetlenmekte ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'na düzenli olarak raporlanmaktadır. Finansal altyapı sağlayıcımız aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin yönetici üyesi konumundadır.Hayhay'ın Finansal AltyapısıTürkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak, kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme Hizmetleri, aynı zamanda Hayhay Cüzdan'ın güçlü altyapılarının mimarıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından denetlenen Birleşik Ödeme, aynı zamanda Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin yönetici üyesi konumundadır.
  • 2010 yılında kuruldu.

  • 2015 yılında BDDK'dan elektronik para lisansı alındı.

  • 2020 yılında denetleme yetkisi TCMB'ye geçti.Finansal altyapı sağlayıcımız aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin yönetici üyesi konumundadır. Üyeler, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca; ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu faaliyet izni bulunan kuruluşlardır. TÖDEB, 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15’inci maddesi uyarınca 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle, Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının üye olduğu, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz ISO 27001 sertifikası ile belgelenmiştir. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası geçerliliği olan bir güvenlik standardıdır. Kamu kurumları, ticari ve sivil toplum kuruluşları için bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygulama, kurulum, gözetim ve sistem iyileştirme aşamalarını kapsar.Kalite yönetim sistemimiz ISO 9001 sertifikası ile belgelenmiştir. ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO tarafından belirlenmiş, Dünya genelinde oldukça yaygın olarak tercih edilen iş geliştirici bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.Tüm işlemlerimiz, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) düzenli olarak raporlanmaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir.2015 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) elektronik para lisansı alındı. Birleşik Ödeme, e-para lisansı ilk sıralarda alan öncü kuruluşlardandır. 2020 yılında denetleme yetkisi TCMB'ye geçti. 2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (6493 sayılı Kanun) uyarınca, ülkemiz mevzuatında ilk defa “ödeme sistemi”, “menkul kıymet mutabakat sistemi”, “ödeme hizmeti sağlayıcısı”, “ödeme kuruluşu” ve “elektronik para kuruluşu” gibi kavramlar tanımlanmış olup “ödeme hizmeti sağlayıcıları”, “ödeme kuruluşları” ve “elektronik para kuruluşları” ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); “ödeme sistemleri” ve “menkul kıymet mutabakat sistemleri” ile ilgili olarak ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) görevlendirilmişti.Tüm işlemlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenli ve sürekli olarak denetlenmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin düzenleme ve gözetim yetkisinin yanı sıra 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödeme hizmetleri ve ödeme hizmeti sağlayıcıları ile elektronik para kuruluşlarının düzenlenmesi, lisanslanması ve denetlenmesinden sorumlu otorite olarak TCMB belirlenmiş bulunmaktadır.PCI DSS Veri Güvenliği Standardı sertifikasyonlarına uygun olarak hizmet veriyoruz. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı, başlıca kart şemalarından markalı kredi kartlarını kullanan kuruluşlar için bir bilgi güvenliği standardıdır. PCI Standardı, kart markaları tarafından zorunlu kılınır ancak Ödeme Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilir.

İşlemleriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlar Hakkında Kanunun çerçevesinde BDDK tarafından

faaliyet izni verilen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla gerçekleşmektedir. Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin temsilcisi statüsündedir.Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para iletişim adresi: info@unitedpayment.com